Bàn trà đôi mặt đá nhập khẩu MD-2169#

13.800.000 10.500.000