Bàn trà đôi nhập khẩu MD-17D#

12.500.000 9.800.000