Bàn trà đôi nhập khẩu MD-17D#

12.500.000 8.000.000