Bàn trà măt đá nhập khẩu MD-20U#

10.800.000 8.800.000